Agenda

There are no upcoming events.

Even voorstellen

Laat het leven zijn als een melodie van een zingende vogel
Ze zingt zonder oordelen
Zonder Voorwaarden
Ze is

Ze zingt vanuit Overgave
Geeft haar melodie mee aan de wind
Ze is precies genoeg

Niet meer en niet minder…

Jij bent precies genoeg.


Monique Roovers